גלריה משמחת בית השואבה בישיבת תורה בתפארתה שבאלעד, עם הגר"ש שטיינמן שליט"א, שרקד עם ראשי הישיבה ועם ראש העיר ישראל פרוש