צילום: שוקי לרר

המעמד בשכ' גבעת שאול 

המעמד בשכ' נווה יעקב

בתפילה בכותל המערבי

בסוכת הגאון רבי ישראל מאיר דרוק שליט"א