הגר"מ שטרנבוך בדרשתו בפני המונים בקהילת יוצאי חברון בפתח תקווה: מנו רב לקהילה

התרגשות בפתח תקווה: לראשונה הגיע מרן ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א לעיר ונשא דברים בפני תושבי המקום לרגל חג הסוכות ולרגל ייסוד בית מדרש החדש לקהל יוצאי חברון בעיר • צילום: י.נ.ק.

את סדרת דרשות החג פתח מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בדרשה בפני תושבי פתח תקווה בהיכל בית מדרש חברון – היכל יחזקאל, שם הורה לבני קהילת יוצאי חברון למנות רב לקהילה, "איש על העדה".

בתחילת דבריו הקדים מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בדברי אגדה על שמחת החג, ובהמשך עבר לשיעור הלכתי מקיף בגדר מצוות אכילה בסוכה כל שבעה.

לאחר שעה ארוכה בפלפול בעומק הסוגיא עבר לענייני השעה, כשבדבריו אמר "הרחוקים רוצים להפריע לנו, אבל צריכים אנו לדעת ששום דבר לא יעזור להם, אנחנו נישאר דבוקים באלוקים", ובסוף דבריו אף הורה לבני הקהילה למנות רב על הקהילה – "איש על העדה".

בדבריו שנאמרו בפני קהל המונים מתושבי פתח תקווה אמר "זוכר אני עדיין איך הגה"ק רבי אלחנן זצ"ל היה זועק: "הם רוצים שנהיה עם ככל העמים, אבל היו לא תהיה"!!

"ראשי מפלגות השלטון לא יוכלו לעקור אותנו מהתורה, אנחנו נתעקש לשמור על דרך התורה עד הנשימה האחרונה, וכבר אמר הנביא יחזקאל (פרק כ, לב) "העולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות".

"אנחנו נישאר דבוקים בה' עד הנשימה האחרונה, ונשמח בסוכות על שאנחנו קשורים לקב"ה, ברוך אלוקינו שהבדילנו מן התועים – כלום לא יעזור להם כדי לנתק אותנו מהתורה חלילה".

בדבריו עורר את בני קהילת יוצאי חברון בעיר, למנות רב לקהילה ולקיים החיוב המבואר ברמב"ם שבכל קהילה צריך רב: "דבר ראשון צריך למנות רב בקהילה חדשה, וכמו שכתב הרמב"ם (פ"ד מתשובה ה"ד) "צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן וכו' שיהא מוכיח לרבים ומחזירן בתשובה.

"צריכים למנות כאן רב שיהיה "איש על העדה", מצד אחד "איש" המעורב בנעשה ואינו מתגאה על הציבור, אבל יחד עם זאת שיהיה אדם מרומם יותר – "על העדה".

בדבריו סיפר מה ששמע בכלי ראשון מבעל המעשה שאירע עמו עובדא מופלאה עם רבן של ישראל מרן הגרח"ע גרדוזינסקי זצ"ל: "סיפר לי הגאון רבי חיים חייקל גרינברג זצ"ל, שקודם שנתמנה לרבנות במקום הסמוך לווילנא, נכנס למרן הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל, ושאל מהו תפקידו וחובתו של רב עיר בישראל, והשיב לו רבי חיים עוזר, 'קודם תאמר אתה מה דעתך', והשיב לו רבי חיים חייקל, שלדעתו חובת הרב הוא לדאוג לחינוך הבנים והבנות, ולהקים מקווה בעיר, ולייסד שיעורי תורה, ולדאוג לעירוב ולכשרות המאכלים, ולהזהיר על חילול שבת. השיב לו רבי חיים עוזר, "שכחת דבר חשוב, לדאוג לעניים ויתומים ואלמנות של העיר. והנה לאחר שיצא מרבי חיים עוזר, יצא אחריו רבי חיים עוזר ורדף אחריו עד שהשיגו, ואמרו לו, "על הכל אסור לרב לשכוח, שחלק מחובת הרבנות הוא גם לשבת ללמוד בהתמדה, כי אם רב העיר לומד בהתמדה, הדבר פועל רושם רב על בני העיר שלמדים ממנו ומשתוקקים להיות כמותו'.

"זהו לימוד לדידן – אמר מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, "צריכים רב בכל עיר – הן בשביל לחזק את היהדות בעיר, והן כדי להעמיד "דמות" בעיר שכולם יתחזקו כשיראו דמות של רב חכם וצדיק.

את דבריו סיים בשבח בני קהילת חברון בעיר: "זוכר אני שהייתי נוכח בשעה שהגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל חינך אבן הפינה לבניין ישיבת חברון בגבעת מרדכי, ואמר "אני כבר רואה ישיבה עם אלף בחורים"!, וכולם לעגו על כך ולא הבינו את דבריו שהלא היו אז בישיבה בקושי כמה מאות בחורים, אבל הוא בעיני רוחו הסתכל על המשך הישיבה וראה את תפארתה – כפי שהיום יש בה כבר יותר מאלף בחורים.

"וגם כיום כשאנו רואים קהל כזה כאן בעיר, אני כבר רואה שיהיה להם השפעה גדולה לטובה בעיר", סיים מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א.

לאחר סיום הדרשה עברו המונים מתושבי פתח תקווה לקבל את ברכת החג, כשבהמשך ליוו את מרן הגר"מ שטרנבוך לעבר רכבו בקול שירה וזמרה.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *