המונים בראשות גדולי תורה ואישי ציבור עברו במשך שעות ארוכות במעמד הקבלת פני רבו בשילוב שמחת בית השואבה בהיכל ישיבת באר מרדכי שבראשות מרן הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א. בין המשתתפים הגאון הגדול רבי אהרן פלדמן שליט"א ראש ישיבת נר ישראל בבולטימור וחבר מועצגה"ת באמריקה הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבך שליט"א. הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ שליט"א ומשגיח הישיבה הגאון הצדיק רבי יצחק ירוחם בורדיאנסקי שליט"א.