מאות מתלמידי ובוגרי ישיבת גאון יעקב בבני ברק בראשות הגאון רבי זאב ברלין שליט"א השתתפו בשמחת בית השואבה שנערך בהיכל הישיבה החדש שנחנך לאחרונה • צילום: שוקי לרר