חג הסוכות אצל הגאון רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א גאב"ד בודאפעסט בבית מדרשו בעיר ביתר עילית.