רבנו הקדוש השם יהי' בעזרו. ובעזה"י נזכה שיובילנו בקרוב לגאולה השלמה.