צפו במרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א באמירת 'הושענות' • צילום: שוקי לרר