שמחת בית השואבה בת"ת ישרי לב ב"ב בהכונת הגראי"ש קרליץ • הת"ת הוקם לפני חמש שנים לבני אברכים ספרדים בוגרי ישיבות אשכנזיות, בתמיכת הגר"ח פיינשטיין ובברכת הגרי"ג אדלשטיין והגר"נ קרליץ • צילום יהודה פרקוביץ