שמחת בית השואבה בחצר הקודש לעלוב ב"ב • צילום: שוקי לרר