שמחת בית השואבה נערכה בבית המדרש המרכזי "זיו יהודה" קרית הרצוג בני ברק בהשתתפות נשיא המוסדות, שר היראה, הגאון הצדיק רבי אלטער דוד חיים שטרן שליט''א שעורר בדברים חוצבי להבות אש בעניני השעה, בענין הגאולה הקרובה וסיום שלטון הערב רב, בסיום הדרשה בירך את כל המשתתפים שיזכו לקחת חלק בגאולתן של ישראל.
השמחה הגדולה המשיכה בעוז והדר בהשתתפות רב ביהמ"ד הרב אהרן יצחק שטרן שליט"א, הגאון רבי ישעיהו פרנקל שליט"א רב שכונת כרם ישראל קרית הרצוג, הגאון הרב רבי אברהם רוט שליט"א רב קהילת יוצאי חברון, הגאון רבי מנדל חשין שליט"א רב קהל חסידים כרם ישראל, הגאון רבי צבי רוזנטל שליט"א, ראש בית ההוראה באר שלמה זיו יהודה,  רבני השכונה ומורי ההוראה.
צילום: שמואל זכריש