אין על מוישי מנדלסון וביחד עם אהרל'ע זה קטלני ד"ש לשוכי