בלי עין הרע
איזה צדיקים יש לעם ישראל
ריבונו של עולם תושיענו בזכותם