איזה הדרת פנים! אשרינו שזוכים אנו לראות את גדולי ישראל בהדרם!!!!!
לאורם ניסע ונלך!!!!