שמחת בית השואבה בקהילת קהל חסידים אלעד בנשיאות הגרי"ז הורוביץ שליט"א • צילום: רפאל מורפורגו