גלריה מיוחדת מנוי הסוכה המפואר בסוכתו של כ"ק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א במעונו שברחוב רש"י בבני ברק • מרהיב