גלריה מימי חג הסוכות במרכז חסידי ויז'ניץ בצילו של כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום: יהושע פרוכטר