צילום: דוד קשת
תפילת שחרית ביום הושענא רבה

באגלייטן מוצאי שמחת תורה