ירח האיתנים בצילו של מרן ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א

במשך ימי חג הסוכות מסר מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א סדרת שיעורים ושיחות ברחבי הארץ, סדרה שנפתחה ביום א' דחול המועד שיעור בפני אלפי בני הישיבות בבית המדרש המרכזי שע"י קהילת יוצאי חברון בעיר פתח תקווה, והסתיימה ביום חמישי ג' דחול המועד בשיעור לכלל הציבור – חסידים ואנשי מעשה, בבית המדרש המרכזי ד"סאטמאר" מהר"א ברחוב יונה בירושלים.

במשך ימי חג הסוכות נהרו לעבר סוכתו של מרן פוסק הדור שליט"א אלפים אלפים מתושבי ארץ הקודש וחוץ לארץ, כשביניהם בלטו רבנים וראשי ישיבות וגדולי תמכין דאורייתא, שבאו לבקר בהיכלו ולחזות בנועם פניו של שריד לדור דעה מרן פוסק הדור שליט"א.

כמידי שנה בשנה, בלילה האחרון דחול המועד משתתף מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשמחת בית השואבה בבית המדרש המרכזי של חסידי תולדות אהרן, שם מתקבל על ידי האלפים בקול שירת "ימים על ימי מלך תוסיף".

השנה לראשונה נכנס מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א לבית המדרש תולדות אהרן מהכניסה הראשית המיועדת לקהל הרחב, ולא מהכניסה המיוחדת ממזרח בית המדרש העוברת דרך מעונו הסמוך של כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, וזאת כדי להימנע מהצורך לעלות מדריגות הכרוכות בקושי רב בגילו המופלג של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א, כאשר לצורך כך התכנסו מאות חסידים בכניסה לבית המדרש תולדות אהרן, להקיפו בטבעת אדירה של מאות בני אדם בכדי שיוכל להיכנס לתוך בית המדרש העמוס בקהל המונים, ולעבור משם לעבר מקומו בבמה הממוקמת בקדמת מזרח בית המדרש.

בהושענא רבה נערכו התפילות בחצרו של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א בבית מדרשו בשכונת הר נוף בירושלים, לשם זרמו המונים, ובראשם ראשי ישיבות ורבנים מכל רחבי הארץ שבאו להשתתף בתפילות המרוממות שהחלו בשעות הבוקר המוקדמות והסתיימו רק בשעות הצהרים.

כפי המסורת בכל השנים האחרונות, במשך כל חג שמחת תורה שוהה מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א בהיכל ישיבתו בבית שמש, שם רוכשים עבורו חמשה בחורים מתלמידי הישיבה את החתן תורה בדפי גמרא, כאשר המרבה בהתחייבותו בלימוד דפי גמרא מבין כל הבחורים, מוכתר כחתן מרכזי ומקבל את כל סדרת ספרי "תשובות והנהגות" של מרן פוסק הדור שליט"א עם הקדשה בכתב ידו, וכל השאר נחשבים כסגנים לו. לאות הוקרה זוכים כל חמשת הרוכשים לסעוד על שולחנו של ראש הישיבה מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א את סעודות החג.