הגה"צ ר' יוסף בנימין הלוי וואזנר שליט"א ראש ישיבת חכמי לובלין בדרשת פתיחת זמן חורף תש"פ בהיכל ישיבת חכמי לובלין יום רביעי א' מרחשון תש"פ.