קהל חסידי ואוהדי בית סאדיגורה שבתו בשבת האחרונה (נח) במחיצת כ"ק האדמו"ר שליט"א שיצא אמש מוצש"ק לארה"ב • צילום: שוקי לרר