מאות השתתפו היום בצהרים בהלויית הגאון רבי פינחס הכהן רבין זצ"ל רבה של העדה הבוכרית • צילום שוקי לרר