עצרת מספד על פטירת הגאון הגדול הרב שלמה זלמן אולמן זצוק"ל שנערך בהיכל ביהמ"ד הגדול דקהל 'שבט הלוי' בבני ברק.
נשאו דברי הספד:
הגה"צ ר' אברהם יעקב הלוי איצקוביץ שליט"א – רב דקהל שבט הלוי בי-ם
הגה"צ  ר' יוסף בנימין הלוי וואזנר שליט"א – ראש יישבת חכמי לובלין  ודומ"צ בזכרון מאיר
הגאון הגדול ר' יעקב מאיר שטרן שליט"א – דומ"צ זכרון מאיר ואב"ד שכונת קהילות יעקב ב"ב
הגאון הגדול ר' שמואל אליעזר שטרן שליט"א חבר בי"ד זכרון מאיר ואב"ד מערב בבי ברק
הגאון הגדול ר' מרדכי גלבר שליט"א – דומ"צ בזכרון מאיר ורב ד"ק מונקאטש ב"ב
כ"ק מרן אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א
והרה"ג אברהם יצחק אולמן שליט"א – בן הגאון זצ"ל.