ברית לנין הגר"ד לנדא סלבודקא והגר"ש פוברסקי קול תורה (17)

...