ברית לנין הגר"ד לנדא סלבודקא והגר"ש פוברסקי קול תורה (23)

...