ברית לנין הגר"ד לנדא סלבודקא והגר"ש פוברסקי קול תורה (24)

...