ברית לנין הגר"ד לנדא סלבודקא והגר"ש פוברסקי קול תורה (6)

...