ברית לנין הגר"ד לנדא סלבודקא והגר"ש פוברסקי קול תורה (9)

...