במוצש"ק פרשת לך לך נערך מעמד אדיר ורב רושם באולמי תמיר בירושלים של סיום הש"ס נ' פעמים שנלמדו ע"י רבני ובני ישיבת מיר ירושלים לזכרו ולע"נ של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל לרגל יום השנה הח' לפטירתו.

במעמד אלפים ראשי ורבני הישיבה שליט"א רבנים ראשי ישיבות ויושבים על מדין ובראשם זקן ראשי הישיבות מרן הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת קמניץ ומרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א חבר מועצת גדולי התורה.

המעמד החל ע"י הגאון רבי צבי פרצוביץ שליט"א מראשי הישיבה במודיעין עילית באמירת פרק תהילים לרפואת הגאון רבי אברהם יצחק בן חנה מערא ברזל שליט"א ראש הישיבה במודיעין עילית.

את המשא המרכזי נשא מרן ראש ישיבת פוניבז' הג"ר ברוך דב פוברסקי שליט"א

בעת המעמד הוקרנו דבריו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל וסיפור חייו מה שראה אצל דודו זקנו מרן הגרא"י פינקל זיע"א ואהבת התורה שיקדה בו שגרם לו להישאר בארץ ישראל בישיבה הקד' ונתן לו את החשק והגישמאק ללימוד התורה וכן דבריו שנאמרו בעת סיום הש"ס שהמילים המתוקות ביותר הן – הדרן עלך תלמוד בבלי וזה צריך להיות השאיפה של אברך ובן תורה.

בקשב רב נשמעו דבריו של ראש ישיבת מיר הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א.

מכתבם של גדולי ישראל מרן רשכבה"ג שר התורה שליט"א ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א הוקרא ע"י המנחה הגרנ"צ פינקל שליט"א.

ההדרן המרכזי של נ' פעמים ש"ס בבלי נאמר ע"י הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א מראשי הישיבה הקד' ואת הקדיש הגדול אמר הג"ר ישעיה פינקל שליט"א מרבני הישיבה הקד'.

את המעמד נעל הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א ראש ישיבת זוויעהיל בדברים מתוקים מדבש לרגל המעמד ולכבודה של תורה.

לרגל המעמד יו"ל קובץ שיחות תורה שנאמרו ע"י ראש הישיבה הגאון הגדול רנ"צ פינקל זצ"ל שנערך ע"י הועד להוצאת כתביו.

בסיום המעמד נאמרו דברי תודה למחלקת תרבות תורנית בעיריית ירושלים ולעומד בראשה חבר מועצת העיר הרב דוד בלומנשטוק הי"ו וכן לקופ"ח 'כללית' ולמנהל מגזר חרדי מחוז ירושלים הרב משה רוזנגרטן הי"ו על נטילת חסות למעמד הגדול.