שמחת הנישואין לנכדת האדמו"ר מאלכסנדר קליוולנד שליט"א עב"ג נכד האדמו"ר ממודז'יץ זצ"ל בן לחתנו הרב שמואל דוד וינברג שליט"א • צילום: שוקי לרר