הספד על הגרש"ז אולמן זצוק"ל ראב"ד מודיעין עלית ודיין בביה"ד של הגר"ש וואזנר זצוק"ל וראש כולל דחסידי סאטמאר • צילום: אברומי ברגר