צילום: ארי ק. 
במעמד נערכה הגרלה על ספר תהילים של כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א. אמירת תהילים מתוך התהילים של האדמו"ר ע"י הגאון ר' יעקב מענדל ניילינגער שליט"א דומ"ץ שערי הלכה וש"ץ דביהמ"ד סאטמאר ירושלים בימים נוראים ונערך פאנל עם הרה"ח ר' יצחק אייזיק ווייס מנהל חברת תהילים סאטמאר בני ברק.
כמו"כ נשא דברים המגיד הנודע הרב ישראל מאיר שושן שליט"א ונערכו הגרלות יקרי ערך עבור הילדים. יו"ר המעמד הרב מנחם הלל פאלאטשעק שליט"א מרביץ תורה בסאטמאר ירושלים.