רבנים עסקנים ואישי ציבור בשמחת החתונה לבת הרב יהושע ויינברגר הי"ו דובר חסידות בעלזא ומגדולי העסקנים של 'אגודת ישראל ונכדת לעסקן לבית בעלזא בארה"ב הרה"ח ראובן חיים ווינברגר הי"ו • החתן בן הרב מאיר אייכלר הי"ו מחשובי חסידי בעלזא בירושלים • צילום: משה גולדשטיין

הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי שליט"א השוהה בימים אלו לביקור קצר בארה"ק

הגיע אתמול בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר מסקווירא שליט"א להשתתף בשמחת השבע ברכות