מה העניים שהגר"יש יושב ליד הגר"ח כל הזמן ואז כל התמונות עם הפולטיקאים נהרסות, שיזוז קצת