במלאות 6 שנים למרן זיעא: גדול מזכה הרבים הגאון הגדול הרב יגאל כהן שליטא ראש מוסדות יביע אומר בבני ברק בונה בימים אלו בנין לתפארת שיהיו בו בית מדרש מקווה אוצר ספרים ופנימייה לבחורים