המונים עלו לפקוד את ציונו של מנהיג עולם התורה מרן הגרא"מ שך זצ"ל בבית החיים פוניבז' בבני ברק במלאת שמונה עשרה שנים להתסלקותו בראשות חתנו מרן הגרמ"צ ברגמן שמסר קודם לכן שיעור כללי בישיבת רשב"י • צילום: שוקי לרר