נשמרו ושוקמו המקומות הקדושים בעיירה ליובאוויטש שברוסיה

אגודת 'אהלי צדיקים' משקמת ומשמרת את המקומות הקדושים בעיירה ליובאוויטש • בתקופה האחרונה שוחזר בית הכנסת שעמד סמוך לאוהל הצדיקים בבית החיים, נמצאו מאות מצבות שהיו נסתרים בתוך האדמה, והתגלו מצבות חשובות ממשפחת הצדיקים וגדולי החסידים. 

העיירה ליובאוויטש היתה מרכז חסידות חב"ד במשך למעלה ממאה שנים. בה התפתחה חסידות חב"ד במשך דורות, בה ניטע העוגן הרוחני של חסידות חב"ד, בה נוסדה ישיבת 'תומכי תמימים' ובה הונח הבסיס האיתן של העמדת דורות חסידים על ברכי המסירות-נפש שצלחו את הקומוניזם, הקפיטליזם והמודרניזציה. אכן, לא בכדי שמה המשני של חסידות חב”ד הוא 'ליובאוויטש'.

'ליובאוויטש' אינו רק שם של עיירה היסטורית חב"דית בשנות הת"ק והת"ר. חסידות חב"ד ליובאוויטש גדלה והולכת, מתפשטת ומתרחבת, כהמשך ישיר וברצף רעיוני מימי האדמו"ר הזקן הרה"ק בעל התניא זי"ע, דרך העיירה ליובאוויטש, עד לניו יורק ומשם לעולם כולו. ביקור בעיירה ליובאוויטש הינו טעימה וטמיעה אל עולם בו העבר וההיסטוריה הינם חלק מתהליך ההולך ומתהווה, הולך ומתעתד. ביקור במקורותיה של התנועה היהודית שהפכה להיות הגדולה בעולם, מאפשרת הצצה אל כברת דרכה של חסידות חב"ד ויכולתה לתרגם את החוויה החב"דית מה'שטעטל' בליובאוויטש אל כלל יהודי הגלובוס. זהו ביקור בליובאוויטש.

בשנים האחרונות פועלת אגודת 'אהלי צדיקים' גדולות ונצורות בבית החיים בליובאוויטש, יחד עם שליח חב"ד בעיירה ליובאוויטש, העסקן הנמרץ לכל דבר שבקדושה, הרב גבריאל גורדון, לאחר שהוחלט לשפץ את כל מתחם בית החיים העתיק ולשחזר חלקים נרחבים ממנו, יחד עם חפירות מקצועיות בשטח בו עמד מלפנים בית הכנסת שהיה צמוד לאוהל הצדיקים בו טמונים הרה"ק בעל 'צמח צדק' זי"ע ובנו הרה"ק מוהר"ש מליובאוויטש זי"ע, חפירות שגרמו לתגלית מרגשת לאחר שנמצאו היסודות של בית הכנסת ועליו הוקם מבנה חדש ומפואר המנציח את העולם שעבר בכליל תפארת.

אוהל הצדיקים שעמד עד לפני מספר שנים, הוקם על ידי יהודי חסיד חב"ד שהגיע לליובאוויטש אחרי ירידת מסך הברזל והקים אוהל על פי עדויות שונות בלי לבדוק את היסודות הקדומים של האוהל הישן. בפעילות נמרצת של יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שעובד יחד עם הרב גבריאל גורדון שליח חב"ד המקומי, התבצעו חפירות ומדידות מלוות בתחקירי עומק בשטח שמתחת לפני האדמה, עד שנמצאו היסודות הישנים שגילו כי האוהל שהוקם לאחר השואה, לא עמד במקומו המדויק. גם קברי הרבניות הצדקניות ע"ה נמצאו במקומם המדויק ומעליהם הוקם אוהל חדש.

נכון לעכשיו השטח כולו נקי מעצים וצמחיה והתגלו כבר יותר משש מאות מצבות, ששנים רבות היו ספונות בעמקי האדמה וכמעט יום יום מתגלות עוד ועוד מצבות. לדברי המתעסקים בעבודת הקודש, ייקח עוד זמן רב עד שכל הכיתובים יועתקו וייחקרו על ידי יודעי דבר, אולם כבר עתה יש כמה גילויים היסטוריים מרעישים. הרב גורדון והרב גבאי שנמצאים בשטח פעמים תכופות, לא מסתפקים בנתונים שמספקים אנשי המקצוע, אלא עוברים כל מילימטר עם חוטי ברזל עד שנתקלים באבן. אם מתברר שהאבן היא אכן מצבה, מרימים אותה ולא מזיזים אותה ממקומה.

לדבריהם, מקפידים גם לא לשנות את הכיוון ולפחות בשלב זה לא מנסים 'להתחכם' וליצור סדר כלשהו במצבות העתיקות. אחרי ההרמה מעל פני הקרקע, מסדרים את האדמה מסביב ולפעמים תוך כדי ניקוי השטח ועקירת שיחים קטנים ושורשים של הצמחייה, מגלים עוד מצבות. מתוך 600 המצבות שנמצאו עד היום, הורמו כבר יותר מ-500 מצבות ובע"ה העבודה תימשך ככל שהזמן והתקציב יאפשר.

במשך הזמן התגלו והועמדו מצבות רבות, חלקם של בני משפחת בית הצדיקים אדמו"רי ליובאוויטש. אחד המפתיעים בהם היה מציאת קברו ומצבתו של הרה"ק רבי ישכר בער מליובאוויטש זי"ע, רבו של האדמו"ר הזקן בעל התניא זי"ע ורבה של העיירה בימים ההם. כמסופר ב'ספר הזיכרונות' של הרבי הריי"צ, רבי ישכר בער היה המגיד בליובאוויטש ומילא את מקום חותנו הרב ר' יוסף המגיד של ליובאוויטש שהיה תלמיד הבעש"ט הק'. עם גילוי המצבה נודע לראשונה תאריך הסתלקותו – ביום כ"ב שבט תקנ"ד, דבר שלא היה ידוע עד כה לחוקרי החסידות.

מצבות נוספות שהתגלו במהלך פרויקט השיקום ומעוררות ענין רב בקהל חסידים הם: רבי יקותיאל זלמן בן רבי בונים, נכד הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע שהתחתן עם מרת ביילא ע"ה בת האדמו"ר האמצעי, נכדת האדמו"ר הזקן, בחתונה הגדולה בזלאבין; מרת אסתר מרים ע"ה בת האדמו"ר האמצעי שלא היה ידוע עליה; מרת זלאטא בת הרה"ק רבי ברוך שלום בן הרה"ק ה'צמח צדק' שגם על קיומה לא היה ידוע; בנות נוספות מבית הצדיקים: מרת שיינא בת רבי ברוך הכהן נכד האדמו"ר האמצעי; מרת רבקה בת המהרי”ל, בן ה'צמח צדק'.

מעת לעת מתגלגלים לפתחם של הרב גורדון והרב גבאי פרויקטים ואתגרים נוספים הקשורים בשימור, אחזקה וטיפוח של אתרים מיוחדים בליובאוויטש. אחד החשובים שבהם הוא בית העלמין העתיק בו טמונים על פי המקורות צדיקים נסתרים. לא מדובר בבית העלמין המוכר המצוי בסמוך לאוהל, אלא במתחם אחר. ב'ספר הזיכרונות' של הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע מסופר, כי לא רחוק מבית העלמין הנוכחי, ליד הנהר הקטן במערב העיר, יש בית עלמין עתיק. עוד מסופר שם, כי מתחת לאחת האבנים העתיקות נובע מעיין שעל פי קבלה מדורי דורות לא השתמשו במימיו לכביסה או לשתיה.

הרב גורדון והרב גבאי נרתמו להצלת כבודו של השטח הזה. הובאו טרקטורים והתבצעה מלאכה גדולה של ניקוי ופינוי השטח. מעכשיו, לתכניות הרבות לשימור וטיפוח ליובאוויטש נוספה עוד אחת – לנהל משא ומתן עם השלטונות כדי לגאול את שטח בית העלמין העתיק ולגדר אותו ובצורה נאה ומכובדת.

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים': "לכבוד ולזכות לנו להיות חלק בלתי נפרד מהשיפוצים והשחזורים בעיירה ליובאוויטש, מקום קדוש רבות בשנים ומשכן קודשם של גדולי וצדיקי בית חב"ד-ליובאוויטש. אמנם עבודה רבה לפנינו עד להשלמת המלאכה האדירה שלקחנו על עצמינו, אולם שיתוף הפעולה ההדוק בינינו לבין הרב גבריאל גורדון שליח חב"ד בעיירה ליובאוויטש, יחד עם הנדיב החשוב הרב יוסף יצחק הלוי פאפאק, הרב מענדל לווין והרב משה רובין היוזם של הרעיון, יביאו אותנו בע"ה לברך על המוגמר במהרה, לחן לכבוד ולתפארה".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו