משלחת בכירי הנהלת 'החינוך העצמאי' בביקור בביה"ס "אהל מרים" ויז'ניץ אלעד

ביקור רב רושם נערך בבית הספר "אהל מרים" ויז'ניץ באלעד, על ידי הנהלת בכירי החינוך העצמאי, ובראשם המנכ"ל הרב אליעזר סורוצקין שליט"א וצוות משרדו, שבאו להתרשם בצורה ישירה מהפעילות החינוכית הענפה והמבורכת במקום, ואף לעמוד על צרכי בית הספר.

בית הספר שהצטרף לשורות החינוך העצמאי בשנת תשס"ו פרץ והתרחב לרוב, וכהיום מתחנכות ב-22 הכתות 613 בנות בליע"ה כמנין תרי"ג. כשעל גביהן צוות מורחב ומקצועי של מורות העושות עבודתן נאמנה לחינוך בנות ישראל לחיי תורה ויראת שמים בדרך המסורה לנו מורשה כמסורת אדמור"י בית ויז'ניץ לדורותיהם.

בראשיתו של הביקור התקיים מושב התכנסות לסקירת הפעילות החינוכית בביה"ס, ודיון על הצרכים והחזון העתידיים. המושב נערך בצורה חגיגית סביב שולחנות ערוכים כראוי וכנאה, באולם "אהל שרה" ע"ש הרבנית שרה וידר ע"ה שבמתחם קרית החינוך 'בנות ויז'ניץ'.

פתח את ההתכנסות וקידם בדברים חמים את המשלחת המכובדת, מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו, שהזכיר את הפסוק בפרשה 'בנערנו ובזקננו נלך' הוא הסביר שחינוך הנוער – 'בנערנו', הם לפי 'בזקננו נלך' לפי הכוונת גדולי ישראל שליט"א. אשר כל זה מתבצע ע"י המנכ"ל הרב אליעזר סורוצקין יחד עם שאר בעלי התפקידים שמנחילים את הדרך והמסורת לפי הכוונתם של גדו"י. בדבריו גם שיתף על הליכי התכנון המעשיים לבניית שתי קומות במבנה בית הספר שתהוונה אי"ה מענה מושלם לצרכי ביה"ס, התכנית גם תביא לפינוי הכתות במבנים היבילים המעטות שנמצאות עדיין במתחם, והודה על כך גם לראש העיר הרב ישראל פרוש הי"ו.

מנהלת בית הספר הרבנית ח. ווייס, נתנה סקירה מקיפה ומעמיקה על הפעולות החינוכיות והחברתיות הנערכות בבית הספר, והביעה את תודת ההנהלה החינוכית לאורחים ולמנהלות המחלקות שנענות לכל הצרכים. היא הצטרפה לשבחים שהרעיף המנכ"ל הרב כץ על מנכ"ל החינוך העצמאי בהיותו אוזן קשבת לכל נושא.

לאחר דברי המנהלת הוקרנה במקום מצגת מקצועית שהיטיבה להעביר מסר מדברי בעל ה'ישועות משה' זי"ע על שלושת שלבי החיים של האדם, ערב, מועיל וטוב, ונתנה חשיפה רחבה על הפעולות הננקטות בבית הספר בחינוך הבנות בשלושת נושאים אלו. האורחים התרשמו עמוקות מהמצגת, והביעו את התפעלותם מגודל ההשקעה של ההנהלה החינוכית של בית הספר.

בנאומו של ראש העיר הרב ישראל פרוש הי"ו הוא הביע את רגשי לבבו נוכח  ההשקעה האדירה גם בתחומי הנקיון ותחזוקת המבנים, זאת בנוסף להשקעה בפעילות החברתית והחינוכית כפי שהוא נחשף במהלך כל השנה. וציין שקרית החינוך 'בנות ויז'ניץ' מהווה דוגמה למופת בעיר, ולכבוד הוא לו לבקר במתחם.

הסמנכ"ל הרב מנחם מנדל אייזנברג הי"ו, שזכה לשבחים רבים על מעורבותו ופעילותו לטובת בית הספר, השלים את הפסוק בפרשה 'בבננו ובבנותנו נלך' והזכיר מאמרותיו של בעל ה'ישועות משה' זי"ע על הצורך וחשיבות חינוך הבנות, שלא די להסתפק בחינוך הבנים בישיבות, אלא צריכים להשקיע בד-בבד גם בחינוך הבנות, להקמת בית נאמן בישראל על דרך המסורה.

מנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין הי"ו, סיפר בהתרגשות על ביקוריו בקודש פנימה אצל מרן אדמו"ר שליט"א מויז'ניץ בענייני חינוך בנות ישראל, ועל שמחתו להיות שליחם של גדולי ישראל שליט"א בחינוך הבנים והבנות. הוא הביע את התרשמותו ממה שראה ושמע על פעולות בית הספר, והודיע כי ישמח להמשיך לסייע בכל דבר לטובת קידום צרכי בית הספר.

הוא הביע הערכה למנכ"ל ממלכת בית ויז'ניץ באלעד הרב חיים מאיר כץ הי"ו כשהוא מגדירו כמלאך המכה על הקדקוד ואומר גדל, וכן למפקח החינוכי שליחו של אדמו"ר שליט"א הרה"ג ר' חיים שרגא ניהוז שליט"א. כמו"כ העלה בהערכה רבה את המנהלת החשובה הרבנית ווייס תחי', שמנצחת על המלאכה ביד רמה יחד עם הצוות העומד לעזרתה.

בכינוס הועלה זכרו של יו"ר החינוך העצמאי הרב אברהם יוסף ליזרזון ז"ל שנפטר החודש, שהיה קרוב מאוד להנהלת רשת המוסדות באלעד. הועלו על נס פעליו לטובת שמירת החינוך הטהור לבני ובנות ישראל. יהי זכרו ברוך.

בביקור השתתפו עוד: הרב אברהם שוורץ הי"ו, משנה למנכ"ל, הרב שלמה שלומוביץ הי"ו, מנהל המזכירות הפדגוגית הרב יאיר יפה, ראש מטה לשכת המנכ"ל, הרב בני הריס, עוזר המנכ"ל, הרב בערל אשר הי"ו, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק החינוך, הרב אבי שטרן הי"ו, חבר מועצת העיר, הרב מרדכי בארי הי"ו, מנהל מחלקת החינוך, צוות העוזרים של האורחים המכובדים ומנהל 'בנות ויז'ניץ' אלעד הרב בנימין פרידמן הי"ו שפיקד על מלאכת ארגון הביקור. כמו"כ גב' אלטמן, מנהלת לשכת המנכ"ל, גב' קופשיץ, מנהלת מח' שרותי חינוך רווחה, גב' ויינברג, מנהלת מח' תקן וארגון, גב' רבינוביץ מפקחת החינוך המיוחד, גב' בובליל וגב' פרידמן מפקחות פדגוגיות.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *