עריכת השולחן ביומא דהילולא של הרה"ק בעל החלקת יהושע מביאלא זי"ע ע''י נכדיו כ"ק מרנן האחים האדמורי"ם מביאלא לונדון וביאלא פשיסחא הר נוף הרה"צ ר' צמח דוד רבינוביץ אב"ד ישרי לב ביאלא פשיסחא והגאון ר' שמחה רבינוביץ שליט"א בעמח"ס פסקי תשובות.