שמחת בית בריסק - עטרת שלמה: שמחת נישואי בת הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א • צילום: שוקי לרר

שמחת בית בריסק: החתונה שהתחילה בשיעור והסתיימה בשיחת חיזוק