בחרדת קודש התקיים מעמד תפילת מרן הגאון הצדיק רבי מרדכי גרוס שליט"א בקבר יוסף הצדיק שבשכם על תורמי ועד הרבנים שנדבה רוחם לתרום למען 53 יתומים הנכנסים לחופה

בחרדת קודש התקיים מעמד תפילת מרן הגאון הצדיק רבי מרדכי גרוס שליט"א בקבר יוסף הצדיק שבשכם על תורמי ועד הרבנים שנדבה רוחם לתרום למען 53 יתומים הנכנסים לחופה, מרן שליט"א עמד שעה ארוכה בפרקי תהלים, ואח"כ עבר על כל שמות התורמים שהוגשו לפניו, והתפלל לישועתם בזכות יוסף הצדיק הטמון כאן, שיפתח להם שערי שפע כמו שמובא בכל הספרים הקדושים שסגולת יוסף הצדיק לשפע.

יצויין, כי מחר ליל שישי בחצות הלילה יגיע מרן הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א לכותל המערבי במקום המקודש ביותר במנהרה מול קודש הקדשים יחד עם מרן הגאון רבי יעקב הלל שליט"א, מרן הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א  ומרן הגאון רבי עמרם אופמן שליט"א למעמד "פיטום הקטורת"  עם כל הכוונות, על תורמי ועד הרבניםש יזכו להינצל מהקורונה כמו שנאמר בזוהר הקדוש שאמרית סדר הקטורת מסוגל להציל מכל החולאים המגיפות והגזירות הרעות.

לשליחת שמות לחצו כאן<