אתמול (ה' ניסן) בצהרי היום עלה יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים - גדר אבות', הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א להתפלל על ציון הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל בעל ה'אוהב ישראל' זי"ע מאפטא, הטמון באוהל הבעש"ט הק' במעז'יבוז לרגל יום ההילולא.

אתמול (ה' ניסן) בצהרי היום עלה יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות', הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, יחד עם גבאי בית המדרש 'אוהל הבעל שם טוב' במעז'יבוז, הר"ר ירמי' קורניצר הי"ו – השוהה במקום למרות השממה של השבועות האחרונים בעקבות המגיפה העולמית ר"ל – להתפלל על ציון הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל ה'אוהב ישראל' זי"ע , הטמון באוהל הבעש"ט הק' במעז'יבוז, לרגל יום ההילולא.

לאחר התפילה המשיכו השניים (היחידים הנמצאים בימים אלו במעז'יבוז) לבית הכנסת העתיק של הרה"ק מאפטא זי"ע ששוחזר ושופץ להפליא ע"י הרב ישראל מאיר גבאי לפני מספר שנים, שם המשיכו להעתיר תפילות ותחנונים לישועת הכלל והפרט במהרה, בזכות בעל ההילולא הקדוש, זי"ע.