כ"ק האדמו"ר מחוג חתם סופר שליט"א הגיע לאפיית מצות במאפיית 'טיב המצות' שבהנהלת הר"ר אהרן יוסף קורניצר הי"ו • צילום: שוקי לרר