הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר שליט"א בנו חביבו של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א הגיע אמש למעמד אפיית מצות מצווה לקראת יו"ט פסח הבעל"ט. הרה"צ השתתף בפועל ממש בכל זמן האפיה כפי מנהג האדמורי''ם לבית ויזניץ

הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר שליט"א בנו חביבו של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א הגיע אמש (חמישי) בליל ההילולא של זקנו הק' בעל ה'אמרי חיים' זיע"א למעמד אפיית מצות מצווה לקראת יו"ט פסח הבעל"ט.

הרה"צ ר' יעקב מרדכי הגר שליט"א התקבל בברכה ע"י מנהל המאפיה הר"ר אהרן יוסף קורניצר, כשהוא עוקב מקרוב אחר ההידורים והחומרות המיוחדות במאפיה, כשמיד לאחמ"כ פתחו במלאכת האפיה, כאשר הרה"צ משתתף בפועל ממש בכל זמן האפיה כפי מנהג האדמורי"ם לבית ויזניץ.

בגמר האפיה הפריש הרה"צ חלה כנהוג, ובירך את בעלי המאפיה שיזכו עוד רבות בשנים להמשיך במפעלים הטובים למען רווחת הכלל והפרט מתוך אושר ועושר.