כל הכבוד לרינה של תורה שכל הראשי כוללים ילמדו מהם איך צריך להתייחס לאברכים