כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א מסר מידי יום שיעור בסוגיית 'אין שליח לדבר עבירה' לקראת הפשעטל שימסור בחג השבועות הבעל"ט. מידי יום נערכה הגרלה בין התלמידים המצוינים אשר יזכו להשתתף בשיעורו של כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום: מערכת בחצרות

בחצר חסידות סאטמאר נהוג שהאדמו"ר שליט"א מוסר דרשה מיוחדת בחג השבועות לאחר תפילת שחרית, דרשה הידועה בשם "קרעפל פשעטל" על שם שלפני הדרשה אוכלים 'קרעפלעך' לכבוד החג.

מידי שנה הדרשה היא לפי סדר הסוגיות הנלמדות בהיכל ה'ישיבה גדולה' בה משמש האדמו"ר כראש הישיבה, וכמה שבועות לפני החג האדמו"ר מגיע מידי יום להכין את התלמידים בסוגיה עליה ידרוש בחג.

השנה היות שהיכלי הישיבות סגורים עקב המצב הנורא, החליטו בקהילה שהאדמו"ר שליט"א יעביר את השיעורים בשידור חי בקו הטלפוני של החסידות, כאשר בכל יום אלפי חסידים מתכוננים לשיעור ולומדים את הסוגיה עם ה'מראי מקומות' שמובאים בקו, ובשעות הערב מוסר האדמו"ר את השיעור מביתו שבקרית יואל.

בכל יום התקיימה הגרלה בין תלמידי הישיבה המצוינים מי יזכה לשבת ליד שולחן האדמו"ר שליט"א בעת השיעור ו'לראות את בעל השמועה עומד כנגדו', כאשר כל יום זכו ונכנסו קבוצה של עשרה בחורים לשמוע את השיעור.

השנה ידרוש האדמו"ר שליט"א בסוגית "אין שליח לדבר עבירה".