ילדי כיתה מכינה בת"ת סאדיגורה ערכו הכנסת ספר תורה לכבוד שבועות • צילום: שוקי לרר