כ"ק האדמו"ר שליט"א מביאלה ב"ב בתפילה במקומות הקדושים בטבריה ובתפילה על תומכי וועד הרבנים בציון השל"ה הקדוש בטבריה בער"ח סיון