בהוראת כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הוקם במרכז החסידות ברח' שלמה המלך בבני ברק אולם שמחות חדש אשר יתן מענה לקהל החסידים אשר יערכו בו את השמחות בהוזלה משמעותית כאשר הכל מנוהל בהתנדבות ע"י קבוצת חסידים • כך נראה האולם החדש שמחת ישועות משה ויז'ניץ • צילום : יהושע פרוכטר