הכנסת ספר תורה נערכה בת"ת צאן קדשים בית שמש שע"י קהל עדת ירושלים ישיבת המתמידים - ערב שבועות תש"פ • צילום: שלומי טריכטר