יישר כח גדול על השיתוף
נשמח שתעלו כמה שיותר תיעודים מרבינו הגדול שליט"א ומקהילת סאדיגורה אביר יעקב